Várható pályázatok

A mezőgazdasági termékek értéknövelése várhatóan az év végén!

Növelje mezőgazdasági üzemét, élelmiszer-ipari vállalkozása összteljesítményét és versenyképességét az élelmiszer-biztonsági és higiéniai feltételek javításával, környezetterhelés csökkentésével!

Támogatás összege: Minimum 2.500.000 forint, de legfeljebb 100.000.000 forint.

Támogatás mértéke: 
·         Mezőgazdasági termelő esetében:
- az összes elszámolható kiadás 40%-a,
- ha a beruházás kedvezőtlen adottságú területen, vagy NATURA 2000 területen valósul meg, vagy az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a.
- ha a beruházás kedvezőtlen adottságú területen, vagy NATURA 2000 területen valósul meg, és az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, akkor a támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a.
·         Nem mezőgazdasági termelő esetében:
- az összes elszámolható kiadás 50%-a,
- ha a beruházás a Közép-magyarországi régióban valósul meg, akkor a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a.
·         Nagyvállalat részére a megállapítható támogatási mérték 50%-a adható.

A pályázat célja: Versenyképesség javítása és a termékszerkezet átalakítása. Az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása, az energiafelhasználás racionalizálása, továbbá üzemirányítás korszerűsítése. Vágópontok létrehozása és korszerűsítése.

Támogatható tevékenységek köre:
- Építés és felújítás (bármelyik célterületen)
- Gép és technológia beszerzése
- A számítógépek működését lehetővé tevő alapszoftverek kivételével, a gazdálkodás bármely területét kiszolgáló szoftver fejlesztése, és az ezt szolgáló hardver beszerzése
- Egyéb elszámolható kiadások: szolgáltatások, az engedélyezési eljárás díja, a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke, közműszolgáltatónak fizetett közmű-rácsatlakozási és -használatbavételi díj.

Várható vállalások, kötelezettségek:
- A beruházást a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül meg kell valósítani.
- Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül be kell nyújtani.
- A támogatott beruházást az utolsó kifizetési határozat közlésétől számított öt évig üzemeltetni kell
- Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt létszámtartási kötelezettség
- Képzési kötelezettség
- Szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagság

A pályázat pontozásánál az alábbi kritériumokat szükséges szem előtt tartani:
- Foglalkoztat csökkent munkaképességű munkaerőt
- A beruházás innovációs vagy K+F eredmény megvalósítására irányul
- A megvalósítandó beruházás kapcsolódik egy korábbi uniós forrásból támogatott beruházáshoz
- Feldolgozó tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódóan megújuló energiaforrást használ

Benyújtási határidő: várhatóan az év végén!

Amennyiben érdekli ez a pályázati lehetőség kérem írjon nekünk az info@palyazatok.eu e-mail címre!

                                          Az oldalon található dokumentumok a pályazatok.eu tulajdona. - Minden Jog Fenntartva! © 2013                                                  

                                                                                                             

Új Szechenyi Terv   Közbeszerzés   Pályázati Hírek   Állások   Rendezvények    Pályázati Közlemények   Kapcsolat  

                                                                                           

                                                                    A weboldalt a  készítette 2013-ban.